مجله سلامتی دی بو – برنامه تمرینی بدنسازی و برنامه غذاییعلیرضا جانکی, نویسنده در مجله سلامتی دی بو - برنامه تمرینی بدنسازی و برنامه غذایی

علیرضا جانکی

بهترین برنامه غذایی برای ورزش های توپی چیست؟

بهترین برنامه غذایی برای ورزش های توپی چیست؟ (تناسب اندام) برنامه غذایی برای ورزش های توپی ,برنامه غذایی برای ورزش های توپی (توپ پیلاتس)، امروزه خیلی بیشتر از قبل مورد توجه قرار می گیرد. در…