مجله سلامتی دی بوبایگانی‌ها تغذیه سالم - صفحه 3 از 3 - مجله سلامتی دی بو

 
دسته: تغذیه سالم

رژیم پگان چیست ؟

رژیم پگان در سال های اخیر رژیم های وگان و پالئو به دلیل رویکردهای مستقل در تغذیه و سلامتی در میان افراد بسیار رایج شده است. در این رژیم غذایی توصیه می شود 75% بشقاب…