مجله سلامتی دی بوبایگانی‌ها رژیم - مجله سلامتی دی بو

 
برچسب: رژیم

رژیم پگان چیست ؟

رژیم پگان در سال های اخیر رژیم های وگان و پالئو به دلیل رویکردهای مستقل در تغذیه و سلامتی در میان افراد بسیار رایج شده است. در این رژیم غذایی توصیه می شود 75% بشقاب…